در کجای زمین ایستاده ایم

در کجای زمین ایستاده ایم

که چنین در عالم هیاهو سکوت کرده ایم

در کدامین سرزمین یاس ایستاده ایم

که چنین در خویشتن خویش بر خود میپیچیم

در کجای این دیار تاریک ایستاده ایم

که تلخی طعم بودن ما را رها نمیسازد

در کجای این بیغوله در میان گر گان گرسنه

چنین ایستاده ایم

صدای زوزه گرگان صدای ادمی میدهد

و ما همچنان در بلندای تپه ای

نظاره می کنیم امدن و گذشتن مردان پای در زنجیر را

 

/ 0 نظر / 16 بازدید