با که باید گفت

دردها باید در دلها بمانند

رازها باید در سینه ها بمانند

حرفهای ناگفته باید در گلو بمانند

آخر با که باید گفت رازهای نهان را

با که باید گفت دردهای کهنه در دل را

با که باید گفت حرفهای مانده در دل را

اینجا جای فریاد نیست

سکوت ما سرشار از ناگفته هاست

اشک نیز دیگر مرهمی نیست

تا که شاید بشوید

غبار دیرین رنج را درد را

در این وادی تاریک و دهشتناک

در معبر باد

در انتظار فردایی شاید

به انتظار نشسته ایم


/ 0 نظر / 21 بازدید