گناه

گناه چيست ؟

عشقی هوس آلود يا

نگاهی عاشقانه

گناه چیست؟

جام شرابی که بزداید سیاه اندیشه های پریشان را

یا گیسوی سیاهی که مست کند عطر روح فزای او
sin.jpg

گناه چيست نشاندن خنده بر لبانی

يا زدودن اشک از چشمانی گريان؟

گناه چیست؟

بوسه ای بر لبان تشنه

یا خوردن میوه معرفت در باغ بهشتی

گناه چیست؟

sin.jpg
DOMENICINI,16,ITA,ADAM%20AND%20EVE%20J%206.jpg

/ 3 نظر / 3 بازدید
leila

سلام.من از عشق من از شب تو با من هم آشنا شو من از شعر من از شب تو با من هم صدا شو من از گل من از خاك تو از بالاي بالا دلم گرم دلم پاك ولي رسواي رسوا شكستم گسستم به خاك و گل نشستم سلامي كلامي بكش نازم كه خستم صدام كن صدام كن دلم تنهاي تنهاست نخندون نگريون كه چشمام مثل درياست

شیما کس

کس تر نداری عکس س ک س [ماچ]