دیار وحشت

چرا باید چنین سرگردان

در این وادی وحشت

چنین رها در بهت شب بی انتها

رها گردم

از کدامین دیار بر این دیار رها گشته ام

اینجا سرزمین من نیست

احساس سرد غربت

بر جان و تنم می نشیند

بر کدامین گناه چنین سایه تلخ تیره بختی

یار شبهای تاریک در این زمستان سرد است

 

/ 0 نظر / 19 بازدید