برف ميبارد

برف ميبارد

دانه های سپید برف از اوج آسمان بر زمین می افتند

صدای زوزه گرگان گرسنه ز دوردست می آید

گرگان مستند از این باده

مردان سر خمیده و برف آلود

هریک به سویی روانند

بلورهای برف در زیر پا مینالند و میگریند

درختان را حجابی سفید فرا گرفته

کلاغها غار غار کنان جشنی غریب گرفته اند

برف میبارد

و یاد آور ایامی پیری است


و مرگ ....


rww-river-winter.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید