دانستن

9.gif

دانستن گوهری کمياب است که گاهی بهای آن را با خون باید پرداخت . دانستن گوهری است

که آدمی از زمان خلقت سعی بر آن نموده است و سرگشتگی او و خون بهای دانستن را

زمانی که در بهشت میوه درخت معرفت را خورد پرداخت کرد.

و چه سخت بهایی بود.آری در جهان امروز نیز این سنت ازلی باقیمانده است.
stairway%20to%20heaven%20digital.jpg

/ 1 نظر / 17 بازدید
....

حق با شماست اقا....