کلام عشق

 

hummingbirds_hovering_md_wht.gif
hummingbirds_hovering_md_wht.gifMahmoodhummingbirds_hovering_md_wht.gif
hummingbirds_hovering_md_wht.gif

 

 

          butterflies_flowers_md_blk.gif

کلام عشق ساده است

ساده تر از سادگی

زيباتر از آسمان

انباشته از شيدايی

کلام عشق ساده است

ساده تر از هر کلامی

عشق يک عبور است

عبور از شهری در سینه ما

عبور از خود تا بخود رسيدن

برای بخود رسيدن

از خود بايد گذر کرد

کلام عشق ساده است

اما جهانی پر از راز

در ماورای هر انديشه ای

خونين و پر رنج چو دريای آتش است

بايد که سر و پا برهنه

دل زد بر اين دريا

تا در اين دريا نسوزی

ترا نشايد ز خود گذشتن

عشق را همواره دو وجه است

رنج و شيدايی

40150_wallpaper280.jpg  

/ 1 نظر / 3 بازدید