خوشبختی

rhododendron1.gif

خوشبختی چيست ؟

جز تبسمی هر چند کوچک بر لبان کودکی تنها

يا درخشش برق اميد بر چشمانی پر  انتظار

يا در کلام مرد عاشقی که ميگويد: سلام.

خوشبختی چيست ؟

جز خنکای سايه ای  اندک در بيابانی خشک

يا آنی در سراب آدم تشنه

يا در برکه آبی هر چند کوچک در  کوير

خوشبختی چيست ؟

جز کلامی با محبت

يا در بوسه ای گرم .

باور کن ای يار

نگاه کن که خوشبختی در کلام ماست

در دستان و نگاه ماست

در چه ميجويی چنين سرگشته و حيران

titanic.gif

 

 

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
darya

سلام ممنون از اينکه به من سر زديد خوشخالم کرديد شعر زيبايی نوشتی موفق و پيروز باشی

yek doost

به او گفتم:برخيز!يا علی بگو و بلند شو!او ميشنيد ولی به جان عزيزم توان هیچ گونه حرکتی را نداشت.به او گفتم:خوب فرياد بزن!کمک بخواه!لااقل نگاهت را لبريز از نياز کن و آن را بر آسمان بدوز٬ بلکه...اما او باز هم حرکتی نکرد.او واقعا مرده بود!گوش بر قفس سينه اش گذاشتم.قلبش به سختی ميزد و با کلماتی بريده بريده به من گفت که:خوشبختی را در نوری ميبينم که ظلمات کوير مرا از بين ببرد.فانوس نميخواهم که فقط پيش پايم را ببينم.چنان نوری ميخواهم که بتواند تا بينهايت را نشانم دهد و آرامم کند.خوشبختی را در دستان پر مهر و عطوفتی ميبينم که بيايد٬ دستانم را بگيرد٬ من را از زمين بلند کند٬ در حاليکه نگاهم ميکند به من لبخند زند و چشم و گوش و دلی را که بخاطر نرفتن٬ بخاطر ماندن٬ و بخاطر مردن از دست دادم به من بازگرداند و آرامم کند.خوشبختی را در لحظه ای ميبينم که خدای من نه بخاطر من که بخاطر آن عشق و رحمت بينهايت٬ دلش بحال من بسوزد٬ کنارم بيايد٬ نجاتم دهد و آرامم کند...خوشبختی يعنی رهايی٬ يعنی نجات يافتن از اين جهنم٬ يعنی آزادی٬ يعنی آرامش.فقط همين!!

yek doost

دستانم را نگاه کردم٬ ۲ تا دیدم. فهمیدم که هنوز تنهایم.بیشتر دقت کردم.خطوطی کف آنها نقش بسته بودند.یادم آمد که يک کويری بودم. چشمانم را بستم و دوباره گشودم.اينبار با اميد يک تشنه به سراب دستانم خيره شدم.اما هيچ نديدم.خالی بودند.آنها هنوز خالی بودند.خالی خالی! باز هم چشمانم را بستم و خودم را ديدم که بی جهت روی زمين داغ و جهنمی کوير افتاده بود. هيچ اثری از حيات در او ديده نميشد.او چندان با مرگ فاصله ای نداشت.

yek doost

سلام! اميدوارم نور امید وجودتان را و پرنده کوچک خوشبختی آسمان هستیتان را برای همیشه٬ تا ابد سپيد و نورانی سازد.موفق و خوشبخت باشيد!

yek doost

بر قلب محبوبم که با صداقت ميتپد٬ از دور سلام ميکنم. سلام بر لبخند معصومانه اش و سلام بر آن برق نگاه.سلام بر محبوبم و سلام بر شما! ميخواهم سفری را آغاز کنم که انجامش را نميدانم(سفرم به خیر! اگر اهل لطف کردن هم هستید برایم دعا کنید).برای مدتی نميتوانم به شما سر بزنم.پس پيشاپيش ۱۹ شهريور را به شما و آن يگانه محبوب تبريک ميگويم.تا سلامی دوباره٬ خداحافظ!