نياز

نياز من در اين جهان چيست

تکه نانی جرعه ای آب

جايی برای بودن جايی برای ماندن

نياز من در اين جهان چيست؟

کلامی با محبت

تبسمی کوتاه

سلامی صادقانه

نیاز من در این جهان چیست؟

شعرو نامی عاشقانه

مگر من چه میخواهم که چنین تاوان سنگینی باید بپردازم

need-helping-hand.jpg

Need.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید