پرنده کوچک خوشبختی

پرنده کوچکی

هر روز ميکند بر بام اين خانه پرواز

خورشيدی در آسمان اين شب تاريک

زنده ميسازد دلهای مرده را

پرنده کوچکی

ميخواند اين آواز که

بزخيزيد ای مردگان خاموش

مينشيند پرنده کوچک خوشبختی

هر روز صبح بر ما خانه ما

ميسازد سپيد آسمان هستی ما

تو ای پرنده سپيد

بال بگشای

پرواز کن به اسمان هستی ام

دلم گرفته است اينجا

ببر مرا باخود به شهر خيال

به بلندای اسمان روياها

 

 

  

prayersmallanimation.gif

prayertop.jpg

prayersmallanimation.gif

/ 2 نظر / 3 بازدید
Essy

با عرض سلام من با طراحی یک سایت که در مورد خوانندگان مشهور هستند دعوت به همکاری می کنم به این صورت که من تبلیغ سایت شما را در سایت خود(به صمورت تصویری)و بلعکس د رصورت قبول کردن این معامله یک عکس و یک نوشته به صورت نماد سایت شما به ایمیل که داده ام برای من بفرستید.

هموطن

ای هموطن بيا دریابيم پرستوهای دربند را ، پيام شما انزجار از رفتار مدعيان آزادی است.