مرگ

مرگ داروی فراموشی است

مرگ کام ناکاميهاست

مرگ درمان هر درد بی درمانست

مرگ نوشداروی مرگ سهراب است

مرگ در اين مرداب

فخر و افتخار است

مرگ ای مرحم زخمهای ناپيدا

آغوش بگشای

بگير تنهای مجروح و خسته از زندگی را

prayersmallanimation.gifcarriagetop.jpg

 

prayersmallanimation.gif

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
ليلا

سلام. جای مهتاب به تاريکی شبها تو بتاب . من فدای تو بجای همه گلها تو بخند . من همين يک نفس از جرعه اين جامم باقيست آخرين جرعه اين جام تهی را تو بنوش پاسخ چلچله ها را تو بگو ، قصه ابر و هوا را تو بخوان . تو بمان با من تنها تو بمان . به تو می انديشم ..................................(فعلا....)

maryam

يا رب آن آهوی مشکين به ختن باز رسان/وآن سهی سرو خرامان به چمن بازرسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز/یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان . ماه و خورشيد به منزل چو به امر تو رسند/يار مهروی مرا نيز به من بازرسان...

maryam

از جان طمع بريدن آسان بود ولیکن/از دوستان جانی مشکل توان بريدن