بر من نخند

بر من نخند

اين زخمهای شلاق بيرحم روزگار است

باور کن که ما همدردیم

و همدردی تنها مرهم زخمهای ماست

و اين موهای سپيد

اين زمستان را به نقد بهار جوانی خريده ام

باور کن

بر من نخند

که این زخمهای شلاق روزگار است


thewindow.gif
campfire.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید