مرداب

سخن از عشق در مرداب چه معناست

در این گنداب که زالو حکم میراند

سخن از عشق به چه معناست

در این مرداب تعفن مدهوش میکند

شب زدگان شب پرست را

با خود باید گفت این کام را

باید رفت اینجا جای ماندن نیست

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید