باران

raining.jpg
بگذار باران ببارد

با باريدن آسمان گويي عقده های دل من است که خالی ميشود

حرفهای ناگفته ولی در سينه خفته

ببار باران بر دل غمگين من

شايد خاموش بگرداند اين آتش سينه من

ببار باران ببار

/ 1 نظر / 3 بازدید