سخن گو

با من سخن گو

ز رازهای مانده بر دل

از انچه در سینه داری

با من سخن گو

ای محبوب همه سالها

با من ز خویشتن و سکوت سخن گو

بعد این سالها کلامت معجزه درمان همه دردهاست

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید