کلبه

اینجا کلبه کوچک من است

کلبه ای در انتهای جهان

کلبه ای در جنگل  سبز

بوع عطر گل یاس پر میکند هوا را

میز کوچکی دارم

شمعی که شبها بر میفروزم

روشن میکند دل من

شعله میرقصد 

صدای سوختن چوب

لالایی خواب من است

/ 0 نظر / 18 بازدید