مسخره

در این جهان چه مسخره

بر بودن و ماندن همیشگی دل بسته ایم

لیک چه باید گفت

چه باید کرد

که اینجا جای ماندن نیست باید رفت

رنج ما را چه کسی دید؟ هیچ

درد ما را چه کس درمانکرد؟ هیچ                                                                                                                                                                                            

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید