سلام

سلام بر بهار وبوسه بر گلهای خونين رنگی که با نفس بهار ميرويند.

سلام بر فريادهای خفته در گلو

سلام بر فريادهای نثار شده بر ديوان شب پرست.

000003.jpg

ما در گلو فرياد ودر دل خشم و بر چشمانمان اشک داريم

اflower27.jpg

/ 1 نظر / 3 بازدید
hamed

سلام . من از ۱ عکس شما استفاده کردم . مرسی.