تنهایی

و اینجا من هستم

در تنهایی خویش روزگار میگذرانم

همه جا تنهایی است و سکوت

تاریکی است و بی کسی

در استان نیمه راه زندگی

همچنان در سکوت و تنهایی

شب را روز میکنم

و عمر را چه اسان از دست میدهم

چرا چنین تنها و تنهایی

و اینجا من هستم

در استانه یاس دهشتناک تنهایی

تنها مونس سالهای دور و نزدیک

/ 0 نظر / 21 بازدید