زندگی يک احساس است

زندگی حس غريبی است که يک پرستوی عاشق

آنگاه ميزند هستی خويش را در دل آتش دارد

زندگی احساس قطره ای است سوار بر موج

آنگاه که پر تمنا تن ميسايد به ساحل دارد

زندگی حس عجیب پروانه ای است

آنگاه که در دل شمع ميسوزد

زندگی نگاه معصومانه کودکی است بر شاخه ای گل


butterfly_thumb.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید