وداع

همیشه چنین است

پیش از انکه بدانی باید گفت خداحافظ

همیشه پیش از انکه بدانی باید رفت

چنین است سرشته هستی ما

باید رفت و بماند در دل

هر انچه بود

ارزوهای مانده بر دل

/ 0 نظر / 20 بازدید