راز

رازی است در درون سینه ام

باز نگوبم افشا نکنم این راز

رازی کهن که سالها با منست

اخر کجاست همرازی

یا همزبانی که باز کنم سینه پر راز

رازی است در درون سینه ام

با به گور خواهد امد این راز

با کس نگویم که در این دنیا کس محرم نباشد

 

/ 0 نظر / 17 بازدید