خانه دوست كجاست

خانه دوست كجاست ؟

خانه دوست در دلهاي شكسته است

در آبي بيكرانه دريا

در چشمان پر فروغ كودكي تنها

در آخرين ذره هاي اميد

در اشكي فرو ريخته از معصوميتي پاك

خانه دوست كجاست؟

در عشق

در خشمهاي فرو خفته در گلو

خانه دوست كجاست

اي يار اي يگانه ترين يار

سينه بگشاي كه قلب كوچك تو سراي جاودان منست

love.gifkid_tears_g_comp.jpg

/ 1 نظر / 3 بازدید
مریم

سلام.خيلی خيلی قشنگ بود شعرت.نمی دونم چرا اين شعرت انقدر به دلم نشست.