کودکی

childhood.jpg

نميدانم کدام جهان واقعی است ؟

دنيای کودکان يا جهان ما؟رويای خيال و ابرهای اسمان انان يا خون الود بودن هستی ما

کینه های زندگی ما یا قهرهای ساده و شیرین

کدامیک حقیقت اند؟کدام را باید که باور کرد؟

کدامین جهان باید که حاکم باشد

با کدام جهان میتوان به کیمیای خوشبختی دست یازید؟

عشق این کیمیای گمشده در کدامیک از این دو پرواز میکند

زیبایی در کجاست؟

و محبت این سرچشمه جوشان جاودانگی در کدام سرزمین جاری است

دنیای سیاه م یا جهان سپید کودکی؟

وه که چه اسان از یاد میبریم روزهای زیبای کودکی را

و چه زود در لابلای زنگار بزرگ شدن با خود بیگانه میگردیم

بیا دگر بار بنشینیم بر مرغ خیال و بازگردیم بر عالم شیرین کودکی

و باز گردیم بر خویشتن خویش و معصومیت کودکان

با هدیه ای کوچک شاد گردیم

و خشممان قهرهای کوتاه کودکی باشد

بخندیم تا صدای خنده کودکانه مان فلک را سقف بشکافد

بیایید تا باز گردیم
childrensdreamspic5.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید